www.4166.com  校友工作  校友风采
校友风采

校友会成立大会

天医眼视光学子遍布全国

历届毕业生合影:

08届毕业生合影

09届(04级)毕业生合影

09届(05级)毕业生合影

10届毕业生合影

11届毕业生合影

12届毕业生合影

13届毕业生合影

14届毕业生合影

15届毕业生合影

16届毕业生合影

17届毕业生合影

 18届毕业生合影

 

  

  

 
XML 地图 | Sitemap 地图